Intencje mszalne – I Niedziela Wielkiego Postu 1 marca 2020

Intencje mszalne
I Niedziela Wielkiego Postu 1 marca 2020

8.00
1. Różańcowa.
2. + Bolesławy w 2. rocznicę śmierci i Wacława Moruś.
10.00
1. + Andrzeja Sikory od Wojtka Gurazdy z rodziną.
2. + Alfredy Łukasik w 1. rocznicę śmierci.
3. + Artura Derdziaka od wujka Andrzeja Skurzyńskiego.
12.00
1. + Wiesława Ludwikowskiego w rocznicę śmierci.
2. + Małgorzaty zielonka od Anety i Łukasza Kubatów z rodziną.
3. + Heleny i Czesława Rycharskich.
17.00
1. + Wiesława Zawadzkiego od swatów – rodziny Trajdosów.
2. + Heleny z okazji imienin, Andrzeja, Juliusza i Piotra Mygów, Stanisława Kowalczuka, Stanisława Błocha, zmarłych z rodziny Mygów i Witczyków.

Poniedziałek 02.03.2020
17.00

+ Brygidy Śmigielskiej–Walentek od Małgorzaty Szmagier.
17.30
+ Anieli Pośpiech od chrześniaka Grzegorza z rodziną.

Wtorek 03.03.2020
17.00

+ Heleny Biernackiej od Teresy i Tadeusza z rodzina.
17.30
+ Anny Kopeć od Agnieszki Hupy z dziećmi.

Środa 04.03.2020
17.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30.
+ Sławomira Pietrusa od kuzynki Stanisławy z rodziną.

Czwartek 05.03.2020
17.00

+ Jerzego Kawki od pracowników Sklepów Wafelek 1 i 2 w Szczekocinach.
17.30
+ Artura Derdziaka od rodziny Sadziaków.

Piątek 06.03.2020
17.00

1. + Wiesława Zawadzkiego od kolegi Marka Całusińskiego z żoną i córkami.
2. + Tadeusza Sawosty od uczestników pogrzebu.

Sobota 07.03.2020
17.00

+ Heleny Biernackiej od Zakładu Pogrzebowego CABAN.
17.30
+ Anny Kopeć od braci i sióstr z rodzinami.