Duszpasterze

Ks. Proboszcz – dr Stanisław Bukalski

W Parafii mieszka i pomaga:

Ks. Prałat – dr Krzysztof Skubała