Pogrzeb Katolicki

Ze względu na jego wyjątkowy charakter, pogrzeb można zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.

Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
• akt zgonu z USC
• karta zgonu
• zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych

Zachęca się, aby wszyscy członkowie rodziny zmarłego do liturgii pogrzebowej przygotowali się przystępując do spowiedzi świętej. A w czasie Eucharystii pogrzebowej przystąpili w intencji zmarłego do Komunii świętej.
Pomocą duchową dla zmarłych są zamawiane Msze święte w ich intencji oraz modlitwy nazywane wypominkami.