Parafia

Powołanie parafii: 1950-10-22 – konsekracja kościoła

dekanat: Św. Wojciecha BM w Częstochowie

Odpust:
1. Uroczystoć Trójcy Przenajświętszej
2. Św. Krzysztofa – niedziela po 25 lipca

Doba Eucharystyczna: 26 października

Miejscowość: ulice:
Aniołowska, Banachiewicza, Brücknera, Brzeźnica, Brzóski, Dostojewskiego, Guttenberga, Hubermana, Karłowicza, Klonowicza, Konarskiego, Lermontowa, Łukasiewicza, Madalińskiego, Makuszyńskiego, Miarki, Młynarska, Nałkowskiego, Nenckiego, Naruszewicza, Nusbauma, Niemcewicza, Norwida, Or-Ota, Osterwy, Pankiewicza, Paskala, Pohla, Plater, Rząsawska, Solna, Solskiego, Szajnochy, Ściegiennego, Tatarkiewicza, Wały Dwernickiego, Wittiga, Warszawska (154-400, 133-343), Welońskiego, Wypoczynku, Zelwerowicza

Instytucje z pastoralną opieką parafii:
Przedszkole Nr 25, ul. Wittiga 4 m.1, tel. 34 360-41-59
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Hubermana 7, tel. 34 364-34-05
Gimnzajum Nr 20, ul. Hubermana 7, tel. 34 360-40-28

Proboszczowie dotychczasowi:
ks. Alojzy Wojtal (1940-45)
ks. Stanisław Pytlawski (1945-46)
ks. Tadeusz Ojrzyński (1946-57)
ks. Stanisław Okamfer (1957-70)
ks. Tadeusz Kopeć (1970-90)
ks. Krzysztof Zygmunt Skubała (1990- 2010)
ks. Stanisław Robert Bukalski ( 2010 – )

Z parafii pochodzą księża:
Tadeusz Bijata (1960)
Dariusz Sikorski (1982)
Zbigniew Hubert Cezary Górnicki (1972)
Andrzej Kaliściak OFM Conv. (1991)

Rys historyczny: Parafię erygował 22.10.1950 r. biskup Teodor Kubina. On też znacznie wcześniej (28.10.1940 r.) utworzył tu samodzielne duszpasterstwo w formie tzw. ekspozytury. Jej terytorium zostało wydzielone z parafii św. Zygmunta w Częstochowie. Początkowo Liturgia była sprawowana w kaplicy SS. Służek NMP z Mariówki. Kaplica ta spłonęła w czasie kończących się działań wojennych w styczniu 1945 r. Wybudowano na wzgórzu Kamień nową niewielką kaplicę, która przez kilka lat służyła wspólnocie Opatrzności Bożej. Obecny kościół został wybudowany w latach 1947-1950 staraniem ks. Tadeusza Ojrzyńskiego. Kościół został uroczyście poświęcony (konsekrowany) przez pierwszego biskupa częstochowskiego T. Kubinę 22.10.1950 r. W ostatniej dekadzie do ważniejszych inwestycji przeprowadzanych w świątyni można zaliczyć m.in.: wstawienie witraży w okna prezbiterium, wymiana instalacji grzewczej. Poza tym wybudowana została kaplica przedpogrzebowa z okazałą wieżą, a sakralny charakter otoczeniu nadał postawiony przed wejściem do kościoła pomnik Sługi Bożego Jana Pawła II.

źródło: archiczest.pl
Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki