Intencje Mszalne III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020

Intencje Mszalne
III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020
8.00

1. + Anny Kopeć od rodziny Siedlarskich.
2. + Zofii Wiśniewskiej od przyjaciółki Marty.
10.00
1. + Anny, Kazimiery i Zbigniewa Wesołowskich, Kazimiery, Zofii i Mieczysława Górnych.
2. + Stanisława Sochy w rocznicę śmierci.
3. + Heleny Biernackiej od rodzin Kokot i Jędraszkiewicz.
12.00
1. Z okazji 18. rocznicy urodzin Gabriela Gażdzińskiego z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
2. + Danieli Marchewka w rocznicę śmierci.
3. + Kornelii (Krystyny) Kwiatkowskiej w rocznicę śmierci.
17.00
1. + Wiesława Zawadzkiego od rodziny Kozłowskich.
2. + Wacława i Barbary Gołębiowskich od wnuczka Krzysztofa z rodziną.

Poniedziałek 16.03.2020
17.00

+ Janiny Cholińskiej od Barbary i Andrzeja Szafran.
+ Nowenna do św. Jana Pawła II.

Wtorek 17.03.2020
17.00

+ Anieli Pośpiech od pracowników Poczty Polskiej.
17.30
+ Zdzisława Rękowskiego od OAZY.

Środa 18.03.2020
17.00

+ Jerzego Kawki od pracowników Wafelka w Charsznicy.
17.30
+ Pawła Małka od bratanka Piotra z rodziną.

Czwartek 19.03.2020 – św. Józefa
17.00

1. + Henryka Szoty od uczestników pogrzebu.
2. + Wirginiusza Wojtery od OAZY.
17.30
+ Artura Derdziaka od Heleny Zbrojkiewicz.

Piątek 20.03.2020
17.00

1. + Wiesława Zawadzkiego od pracowników firmy MAX.
2. + Ireny Mielczarek w rocznicę śmierci i Stefana Mielczarka.

Sobota 21.03.2020
17.00

+ Marianny Krzynówek od siostry Aliny z rodziną.
17.30
+ Zofii Wiśniewskiej od rodzin: Sadziaków i Jaroszów.