Intencje mszalne VII Niedziela zwykła 23 lutego 2020

Intencje mszalne
VII Niedziela zwykła 23 lutego 2020
8.00

1. + Marianny Krzynówek od sąsiadów – rodzin: Zroślak i Michniewskich.
2. + Artura Derdziaka od mamy i brata
10.00
1. + Wiesława Zawadzkiego od wnuczki Klaudii z rodziną.
2. + Ireny i Edwarda Zielonków od dzieci.
3. + Janusza Tatarowicza w 10. rocznicę śmierci od żony z rodziną.
12.00
1. + Małgorzaty Zielonka od rodziny Misztalów.
2. + Andrzeja Sikory od Teresy i Wiesława Gurazdów.
3. + Jana Korgula w 3. rocznicę śmierci.
17.00
1. + Jerzego Kawki od wnuczki Martyny i synowej Barbary.
2. + Adama Polasińskiego od rodziny Gruczków.

Poniedziałek 24.02.2020
17.00

+ Anieli Pośpiech od Aleksandry Chodak z rodziną.
17.30
+ Heleny Biernackiej od bratowej Honoraty z rodziną.

Wtorek 25.02.2020
17.00

+ Grażyny Rak od siostry Barbary z dziećmi.
17.30
+ Anny Kopeć od Marzeny Całus.

Środa Popielcowa 26.02.2020
8.00

1. + Pawła Małka od uczestników pogrzebu.
2. + Henryka Szoty od siostry z rodziną.
10.00
1. Tadeusza Sawosty od córki Elżbiety.
2. + Zofii Wiśniewskiej od męża z dziećmi.
3. + Wirginiusza Wojtery od uczestników pogrzebu.
17.00
1. + Jerzego Kawki od Barbary i Zenona Charaziak.
2. + Janiny Cholinskiej od córki Agnieszki z rodziną.

Czwartek 27.02.2020
17.00

+ Marianny Krzyżówek od siostrzenicy Marzeny z synami.
17.30
+ Artura Derdziaka od rodziny Piechowiczów.

Piątek 28.02.2020
17.00

+ Zdzisława Rękowskiego od sąsiadów z ulicy Warszawskiej.

Sobota 29.02.2020
17.00

+ Jerzego Kawki od Doroty i Mirosława Knopów.
17.30
+ Damiana Samuela od Zakładu Pogrzebowego OAZA.