Uwaga!!! Ważny KOMUNIKAT!!!

K O M U N I K A T

Kochani Parafianie

Od dnia 20 kwietnia 2020 r. – do odwołania, na terenie Naszego Kościoła może jednorazowo uczestniczyć w nabożeństwach
50-ciu wiernych /zgodnie z nowym rozporządzeniem/.

Proszę o zachowanie należytej odległości oraz noszenie maseczek ochronnych.

Wasz Proboszcz

ks. dr Stanisław Bukalski