Intencje mszalne II Niedziela Wielkanocna 19 kwietnia 2020

Intencje mszalne II Niedziela Wielkanocna 19 kwietnia 2020
8.00

1. + Janiny w 32. rocznicę śmierci i Henryka Sieroty.
2. + Leszka Szymańskiego w 6. rocznicę śmierci i Krystyny Szymańskiej.
10.00
1. Z okazji 55. rocznicy ślubu Heleny i Jana Synoradzkich z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
2. Ku czci Bożego Miłosierdzia.
3. + Andrzeja i Wandy Sawosta i zmarłych z rodzin Sawosta, Słabik i Marchewka.
12.00
1. + Anny i Stanisława Szczerkowskich, Stanisława Musika.
2. + Damiana Samuela od teściowej ,+ Franciszka Kaloty.
3. + Heleny Biernackiej od córek.
18.00
1. + Wacława i Barbary Gołębiowskich od swatki Jadwigi Kawki.
2. + Jerzego Kawki od rodziny Halabów.

Poniedziałek 20.04.2020
17.30
+ Pawła Małka od kolegów – współpracowników z Automatyki.
18.00
1. + Artura Derdziaka od rodziny Basiów.
2. + Mariana Malczewskiego w 3. rocznicę śmierci od syna z rodziną.

Wtorek 21.04.2020
17.30

+ Zdzisława Rękowskiego od Jolanty Figzał z synami.
18.00
+ Wiesława Zawadzkiego od Ewy Szyszkowskiej z rodziną.

Środa 22.04.2020
17.30
+ Janiny Cholińskiej od córki Aleksandry z rodziną.
18.00
+ Marianny Krzynówek od siostry Henryki z rodziną.

Czwartek 23.04.2020
17.30

+ Zofii Wiśniewskiej od bratanka Jacka z rodziną.
18.00
+ Andrzeja Sikory od siostry i Marcina Kużnickiego z rodziną.

Piątek 24.04.2020
17.30

+ Zdzisławy Łupczyk od sąsiadów z Dostojewskiego.
18.00
+ Damiana Samuela od szwagra Adama z rodziną.

Sobota 25.04.2020
17.30

+ Tadeusza Sawosty od OAZY.
18.00
+ Zofii Wiśniewskiej od rodziny Dominiaków.