SOBOTA – 26 sierpnia 2023.-Uroczystość M.B.Częstochowskiej.

8.00 1.+Waldemara Czubaja od Parady Kościelnej.
2.+Henryka Ujmy od swatów Kępów.
10.00. 1.Z okazji 60 rocznicy ślubu pp. Mirosławy i Witolda Kostrzewskich z
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
2.+Lilii Wawrzak od rodziny Górnickich.
3.+Władysławy Masnej od wnuka Dominika.
18.00. 1. +Magdaleny Garus –Dworzańskiej w 4-tą rocznicę śmierci.
2. +Jana Hadrysia w 5-tą rocznicę śmierci od żony Krystyny i syna
Mariusza.
3.+ Zdzisławy Stala w 13- tą rocznicę śmierci.