INTENCJE MSZALNE. XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 sierpnia 2023.

8.00 1.+Ireny Suskiej od rodziny Strzelczyków.
2.+Henryka Ujmy od uczestników pogrzebu.
10.00. 1.+Lilii Wawrzak od Urszuli i Andrzeja Muchów z rodziną.
2.+Zdzisława i Alicji Kostrzewskich od rodz.Szywaczów i
Tomżyńskich.;3.+Romana Witkowskiego w 2-gą rocznicę śmierci ,
Zenona Pietrasa.
11.00. 1. +Marianny Kempa w 25- tą rocznice śmierci, Jana Kempy i zm. z
rodziny Muskałów.
2.+Jadwigii Sojda od rodzin Maj i Kasztelan.
12.00. 1.+Heleny Kuras od przyjaciół z Tackwando.
2.+Henryka Kiryluka od Beaty i Artura Zimoląg.;3.Pawła Głowackiego
od swatów Zofii i Janusza.
PONIEDZIAŁEK – 21 sierpnia 2023.
18.00. 1.+Eugenii Kula od rodziny Muszyńskich.
2.+Lilii Wawrzak od Gabrieli Kowalczuk z rodziną. WTOREK – 22 sierpnia 2023 .
18.00. 1.+Ireny Suskiej od rodziny Regieli.
2.+Mariana Dobrakowskiego od rodziny Gawronów.
ŚRODA – 23 sierpnia 2023.
18.00. 1.+Waldemara Czubaja od rodziny z Zacisza.;2.+Heleny Kuras od
rodzin Góreckich i Słomian.
CZWARTEK – 24 sierpnia 2023.
17.30. ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.;18.00. 1.+Kazimierza
Mrzewy od Jacka i Iwony Sobczak z dziećmi;2.+Pawła Głowackiego
od córki Ilony z rodziną.
PIĄTEK – 25 sierpnia 2023.
18.00. 1.+Lilii Wawrzak od koleżanek emerytek z Norwida.;2.+Henryka
Kiryluka od Elizy i Stanisława Zimoląg.