Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Niedziela Zesłania Ducha Świętego

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego Kościół czytamy fragmenty z Księgi Rodzaju (Rdz 11, 1-9), z Księgi Wyjścia (Wj 19, 3-8a. 16-20b), z Księgi proroka Ezechiela (Ez 37, 1-14) i z Księgi proroka Joela (Jl 3, 1-5). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Posłuchaj audycji w Radiu Fiat