Dary i ich owoce – Duch Święty działa

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Duch Święty jest obecny w życiu każdego chrześcijanina od chrztu św., a zatem owe dary mamy (i jeszcze inne, będące rozwinięciem tych siedmiu), niektórzy z nas może mają je jeszcze zapakowane w piękne pudełeczka, przewiązane kokardkami, być może pokryte warstwą zapomnienia. Chyba już czas dziś poprosić Ducha Świętego, by przyszedł i dał nam odwagę (męstwo) do odpakowania owych darów? A wraz z nimi, z darami, przyjdą i owoce: Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5,22).