Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

Na Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania: z Pierwszej Księgi Samuela (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 5, 8-14), i z Ewangelii św. Jana (J 9, 1-41). Teksty biblijne w Radiu Fiat rozważa bp Andrzej Przybylski: posłuchaj rozważań.