Plan roznoszenia opłatków 2023

1 tydzień

Wtorek
21. 11. 2023
Od godz 12.00
Ul. Solna.

Czwartek
23. 11. 2023
Od godz 14.30
Ulica Wypoczynku.

Piątek
24. 11. 2023
Od godz 11.00
Ulica Karłowicza, Porazińskiej, Makuszyńskiego (od ul. Karłowicza
do wiaduktu po obu stronach), Geodetów i Klonowicza.

Sobota
25. 11. 2023
Od godz. 9.00
Ulica Makuszyńskiego (Od ulicy Brata Alberta po obu stronach)
i Kowalczyka.