IV NIEDZIELA ZWYKŁA 28 I 2018

1.Dzisiejszej niedzieli Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00, 17.00. W tygodniu w dni powszednie Msza święta o godz. 17.00. Wszystkie sprawy kancelaryjne proszę załatwiać w najbliższych dniach rano między 8.30 a 9.00 ze względu na kolędę.

2. W najbliższy piątek 2 lutego święto Matki Bożej Gromnicznej czyli Ofiarowania Pańskiego. U nas msze św. o 8.00,10.00,17.00. Wszystkie z obrzędem poświęcenia świec-gromnic. To również 1-szy piątek miesiąca z okazją do spowie

3. Trwają odwiedziny zwane kolędą. Jeśli zdrowie Ks. Proboszcza pozwoli to porządek kolędy jest następujący(zał.). W najbliższym tygodniu będzie kolędował tylko Proboszcz. Ofiary składane przy okazji kolędy przeznaczamy na malowanie wnętrza kościoła.

4.Rozpoczęły się ferie zimowe dla naszego Sląskiego województwa. Pamiętajmy o naszych obowiązkach wynikających z wiary. Dbajmy o zdrowie i nasze bezpieczeństwo.

5. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej (tygodnik katolicki Niedziela, miesięcznik Wiara, patriotyzm i sztuka, Misyjne drogi).

6. Życzenia dla wszystkich Solenizantów i Jubilatów.