Intencje mszalne XXIII Niedziela zwykła 6 września 2020

Intencje mszalne XXIII Niedziela zwykła 6 września 2020
8.00
1. RÓŻAŃCOWA.
2. + Alfonsa Piwka z okazji urodzin.
10.00
1. + Edwarda Widawskiego z okazji przypadającej 100 rocznicy urodzin od żony i córek z rodzinami.
2. + Eugenii z okazji imienin i Stanisława Kasprzyckich, Sylwestra Grzelaka.
3. + Tomasza Proszowskiego od siostry Agaty z rodziną.
12.00
1. + Jolanty Głowackiej od córki Dagmary z rodziną.
2. + Andrzeja Rygalika od żony.
3. + Edwarda Kuli od Ireny Pacud z rodziną.
18.00
1. + Małgorzaty Zielonka od swata Stanisława Papińskiego z rodziną.
2. + Zygmunta Ociepy od Anny Marek z Asią.

Poniedziałek 07.09.2020
17.30

+ Mieczysławy Raczyńskiej od uczestników pogrzebu.
18.00
+ Haliny Pilickiej od uczestników pogrzebu.

Wtorek 08.09.2020
17.30

+ Danieli Radosz od szwagierki Janiny Radosz.
18.00
1. + Leokadii Polak od wnuka Marcina.
2. + Urszuli Przybylskiej w 3. rocznicę śmierci.

Środa 09.09.2020
17.30

+ Andrzeja Rygalika od pracowników byłej firmy ELMECH.
18.00
+ Zygmunta Ociepy od rodziny Sikorskich.

Czwartek 10.09.2020
17.30

+ Mieczysławy Raczyńskiej od OAZY.
18.00
1. + Jolanty Głowackiej od męża.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 11.09.2020
17.30

+ Małgorzaty Zielonka od Marioli i Mariana Politańskich.
18.00
+ Tomasza Proszowskiego od Darii Jaksender z rodzicami.

Sobota 12.09.2020
17.30
18.00

+ Henryka Osęki w 20-ta rocznicę śmierci od żony i córki Zdzisławy.