INTENCJE MSZALNE XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03 października 2021.

8.00 1. RÓŻAŃCOWA.

2. ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.

10.00. 1. + Julianny Gajosek od wnuczki Marty z rodziną.

2. + Jerzego Grudzińskiego od rodziny Trzeszczyńskich.

3.

11.00. + Justyny Nocuń od Mariusza i Joanny Kostrzewskich.

12.00. 1. Z okazji 40 rocznicy ślubu pp. Anny i Sławomira Kotylów z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów a także w intencji ich wnuczki Juli Kotyl z okazji 21 rocznicy urodzin.

2. + Władysława Szymańskiego od Dyrekcji , Społeczności i pracowników I Społecznego L. O. w Częstochowie.

3. + Jana Janika od Grażyny Styczeń z rodziną.

18.00. 1 . + Ewy Bielawskiej od Joli Bielawskiej.

2. +Adama Więcławika od siostry Haliny z rodziną.

PONIEDZIAŁEK – 04 paźdiernika 2021r.

18.00 + Jadwigi Kasowskiej od Zakładu Pogrzebowego OAZA.

WTOREK – 05 października 2021r.

18.00. + Lidii Dyner od Dyrekcji i pracowników Zespołu Poradni Psych- Pedag. w Cz-wie.

ŚRODA – 06 października 2021r.

18.00 + Romana Witkowskiego od teściowej.

CZWARTEK – 07 października 2021r.

18.00 + Alfredy Krzemińskiej od uczestników pogrzebu.

PIATEK – 08 października 2021r.

18.00. + Jadwigi Kasowskiej od rodziny Szachniewiczów.

SOBOTA – 09 października 2021r.

18.00 + Tadeusza Klajnowskiego w 21 – szą rocznicę śmierci.