INTENCJE MSZALNE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 4 kwietnia 2021r.

8.00 Msza Rezurekcyjna w intencji Parafian.

10.00 1. +Danuty , Jana i Andrzeja Łapetów.

2. + Eugeniusza i Stanisławy Karaszewskich.

11.00 O łaskę rychłego ustąpienia pandemii.

12.00. 1. +Genowefy i Tadeusza Kostrzewskich, Stanisławy i Antoniego Misztalów, Krystyny i Ryszarda Pełków, Tomasza Rospondka.

2. + Zbigniewa Kotyla w rocznicę śmierci ,Teresy i Kazimierza Kotylów ,Edwarda Kusiaka od Sławka z rodziną.

3. + Adama i Alicji Proć, Zofii Michalskiej, Małgorzaty Biber.

18.00. 1. + Barbary Rybka od chrześniaka Tomasza Radeckiego z siostrą i mamą

2. + Jana Cieślika od siostry Krystyny z rodziną.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 5 kwietnia 2021r.

8.00. + Stefanii , Barbary, Wacław i Zbigniewa Sadowskich, Julii Wieczorek

10.00. 1.+ Jana Cieślika od syna Grzegorza z rodziną.

2. + Jana Kołodzieja od żony i synów z rodzinami., 11.00. ZA PARAFIAN.

12.00. 1.+ Krystyny i Jana Sklarzyków, zmarłych z rodzin: Sklarzyków, Fujarskich, Saganów,Ćwiklińskich i Płaczkiewiczów.,

2. + Wacławy Brdąkała od wnuczka Marcina z rodziną.,

3.+ Anieli Iwańczak od syna Tadeusza z żoną.

18.00. + Adama Kiełbasińskiego od siostrzeńca Tomasza z rodzin

Wtorek – 6 kwietnia 2021r.

18.00. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa – 7 kwietnia 2021r.

18.00. + Anieli Iwańczak od uczestników pogrzebu.

Czwartek – 8 kwietnia 2021r.

18.00.

Piątek – 9 kwietnia 2021r.

18.00. + Jana Cieślika od personelu Domu Seniora „ Victoria”.

Sobota- 10 kwietnia2021r. 18.00. + Jana Cieślika od chrześniaka Pawła z rodziną.