Intencje mszalne IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020

Intencje mszalne
IV Niedziela Wielkiego Postu 22 marca 2020
8.00

1. + Heleny i Józefa Ujmów.
2. + Janiny Cholińskiej od sąsiadów Ujmów i Kępów.
10.00
1. + Zofii w 9. rocznicę śmierci i Wacława Smolarskich, Ireny i Mariana Tomeckich.
2. + Alfreda Drzyzgi w 3. rocznicę śmierci, Stanisławy i Ferdynanda Krzaczek.
3. + Bronisławy w rocznicę śmierci, Kazimierza, Pelagii, Feliksa Majchrzaków.
12.00
1. + Jozefa Kornobisa z okazji imienin i zmarłych z rodzin Caban Kornobis i Stanek.
2. + Józefa Kokota z okazji imienin.
3. + Tadeusza Janiny Adama i Iwony Jaworskich.
17.00
1. + Anieli Pośpiech od sąsiadów rodziny Bugarów.
2. + Jerzego Kawki od pracowników Wafelka w Kluczach.

Poniedziałek 23.03.2020
17.00

+ Artura Derdziaka od cioci Ewy z rodziną.

Wtorek 24.03.2020
17.00

+ Andrzeja Sikory od rodziny Synoradzkich.

Środa 25.03.2020 – Zwiastowanie Pańskie
17.00

+ Wiesława Zawadzkiego od Teresy i Jana Nems.
17.30
+ Zdzisławy Łupczyk od uczestników pogrzebu.

Czwartek 26.03.2020.
17.00

+ Jerzego Kawki od pracowników Wafelka w Kroczycach.
17.30
+ Janiny Cholińskiej od Anny i Stanisława Puchałów z Kłobucka.

Piątek 27.03.2020
17.00

1. + Sławomira Pietrusa od rodziców.
2. + Wandy Wróż w rocznicę śmierci.

Sobota 28.03.2020
17.00

+ Artura Derdziaka od rodzin Pogodzińskich, Wożniaków i Janas.
17.30
+ Zofii Wiśniewskiej od HADESU.