ZAPROSZENIE !!!

Z A P R O S Z E N I E

Drodzy Parafianie!

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację pandemiczną, nasze obawy o zdrowie i bezpieczeństwo a także potrzebę praktykowania swojej wiary w kościele podaję nowy porządek mszy świętych w uroczystość Bożego Narodzenia.

Pasterka I – 22.00

Pasterka II – 24.00

W sam dzień Bożego Narodzenia msze święte o 8.00, 10.00, 11.00 (dodatkowo), 12.00, 17.00

26.XII i 27.XII według stałego porządku, czyli 8.00, 10.00, 12.00, 17.00

Zapraszam serdecznie i oczekuję z wielką radością.

Kochający Was Proboszcz

ks. dr Stanisław Bukalski