WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE IX NIEDZIELA ZWYKŁA-ODPUST PARAFIALNY OPATRZNOŚCI BOŻEJ.P 04.06.2023 A.D.

1. Dzisiaj Msze Święte o godz. 8.00, 10.00 (I KOMUNIA), o godz. 12.00 uroczysta
Suma Odpustowa z I Komunią Świętą kolejnej grupy dzieci. i o godz. 18.00 –
bierzmowanie. Dzisiaj i w Boże Ciało nie ma mszy świętej o godz.11.00.Codziennie
nabożeństwa czerwcowe połączone z mszą św. o godzinie 18.00.
2. W najbliższy czwartek 8 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, Msze święte o godz. 8.00, 10.00 (po niej procesja w kierunku Górnych
Wyczerp . Na zakończenie ok. 12.00 msza święta. Serdecznie proszę o przygotowanie
Ołtarzy. Proszę zwłaszcza o zaangażowanie się młodych albo proszę o pomoc
starszym, którzy przez wiele lat dali dowód miłości do Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. W Boże Ciało również msza święta o godz.18.00.

3. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej: Niedzieli, Misyjnych Dróg oraz
nowy kwartalnik MAGAZYN NIEDZIELA w cenie 15 zł.
4. Życzenia dla wszystkich Solenizantów i Jubilatów.