WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKANOCNA 07.04.2024A.D.

1.Dzisiaj druga Niedziela Wielkanocna a zarazem Niedziela Miłosierdzi Bożego, kończy
ona oktawę świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj Msze święte o godz. 8.00, 10.00,
11.00,12.00, 18.00.
2. Dzisiejsza Niedziela nosi nazwę Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Inspiracją dla
ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa , które przekazał św. Siostra Faustyna. Pan
Jezus powiedział do niej: „Pragnę , ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem
Miłosierdzia. Pragnę aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia Mojego.
Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar ”(Dz. 299).
3.W najbliższy poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona z
Wielkiego Poniedziałku.
4. Poprzez dzisiejszą uroczystość jesteśmy wezwani do praktykowania miłosierdzia na co
dzień. To praktyczny jego wymiar. „Błogosławieni miłosierni , albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” Tytułowa strona aktualnego numeru Tygodnika Kat.”Niedzieli” zamieściła
hasło –DOSTRZEC JEZUSA W BLIŹNIM. Zachęcam więc serdecznie do materialnego
wsparcia biednych i potrzebujących. Są stale skarbony na kościele gdzie możemy złożyć
dar serca na rzecz potrzebujących a tych niestety z dnia na dzień przybywa.
5. Nabywajmy i czytajmy prasę katolicką .Od najbliższego poniedziałku rozpoczynamy
bezpośrednie przygotowania do 1 –szej Komunii Św. W poniedziałek o godz.18.30
pierwsze obowiązkowe spotkanie.
6. Życzenia dla wszystkich Solenizantów i Jubilatów.