Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – VI niedziela zwykła

17 lutego to Szósta Niedziela zwykła. Na ten dzień Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 17, 5-8), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 15, 12. 16-20), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 6, 17. 20-26). Teksty biblijne w Radiu Fiat rozważa bp Andrzej Przybylski:

Posłuchaj rozważań na VI niedzielę zwykłą