Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim

10 lutego to V Niedziela zwykła. Na ten dzień Kościół przygotował czytania: Z Księgi Proroka Izajasza (Iz 6, 1-2a. 3-8), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 15, 1-11), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 5, 1-11). Teksty biblijne rozważa w Radiu Fiat bp Andrzej Przybylski:

Posłuchaj rozważań

fot. AM ©