Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Świętej Rodziny 29 grudnia 2019

Ogłoszenia parafialne
Niedziela Świętej Rodziny 29 grudnia 2019

1.Msze św. 8.00, 10.00, 12.00 i 17.00.
2. Od poniedziałku 30 grudnia rozpoczynamy duszpasterską wizytę zwaną kolędą. Przybędziemy do Was, aby w miejscu Waszego bytowania spotkać się z Wami, pomodlić się i choć trochę porozmawiać. Nie można sobie wyobrazić, aby katolik wierzący i praktykujący zamykał drzwi przed kapłanem albo odmawiał jego przyjęcia.
Kolęda każdego dnia będzie rozpoczynać się rano o godz. 9.00, tylko we wtorek ze względu na pogrzeb zacznie się od godziny 11.30. Ze względu na bezpieczeństwo nie chcielibyśmy Was odwiedzać w godzinach późnego wieczora.
Zwyczajowo z racji kolędy składamy ofiary pieniężne przeznaczone na bieżące wydatki, utrzymanie kościoła, jego ogrzewanie i oświetlenie, utrzymanie jego otoczenia i dalsze inwestycje. W kończącym się roku kalendarzowym 2019 udało się uporządkować sprawę własności posesji kościelnej (sprawa sprzed kilkudziesięciu lat), uporządkowano drzewostan w alei wjazdowej do kościoła zgodnie z obowiązującymi przepisami (podcięto korony drzew) i częściowo na placu kościelnym. Czekamy na odpowiednie pozwolenia na wycięcie starych chorych drzew i tych, które grożą przewróceniem. Dokonano izolacji ścian fundamentowych kościoła od strony głównego ołtarza, wymieniono część ziemi ze skalistej na piaskową, zamontowano nowe betonowe odpływy z rynien, wykonano okucia cokołu, wyremontowano salkę katechetyczną łącznie z wymianą części tynków i przystosowano ją do bieżącego użytku, dokonano wnikliwego przeglądu instalacji gazowej i grzewczej łącznie z wymianą jednego kotła kondensacyjnego, wykonano przegląd dachów na wszystkich obiektach i budynkach, w kościele i w kaplicy zimowej wymieniono wszystkie żarówki w żyrandolach, ubezpieczono własność Parafii. Pragnę nadmienić, iż mimo postępującej laicyzacji społeczeństwa z każdym rokiem wzrasta liczba przystępujących do Komunii Św.( w ostatnich 2 latach nawet o 20%) w naszej wspólnocie parafialnej.
3. Dobiega kolejny rok naszego życia, chcemy go godnie po Bożemu zakończyć, uroczysta Msza św. z okolicznościowym nabożeństwem 31.12 o godz. 17.00. Tego dnia nie będzie Mszy św. godz. 7.00.

ks. dr Stanisław Bukalski
proboszcz