NIEDZIELA ŚW. RODZINY – 27.12.2020.

8.00. 1. O świętość, wiarę , mądrość i odwagę dla wszystkich kapłanów.
2. + Andrzeja Rydza od Anny i Stanisława Kuliś z rodziną.

10.00. 1. + Genowefy i Tadeusza Kostrzewskich.
2. + Lecha Zarembskiego od Magdaleny Szepelak.
3. + Barbary Bekus od rodziny Łągiewków.
12.00. 1. + Anny Stanek w 2 – gą rocznicę śmierci.,2. + Janiny Jasińskiej od siostry Elżbiety z rodziną.
17.00. 1. + Marianny Dulemba w 15- ta rocz. śm.,2.+ Janiny Zielińskiej od syna Ryszarda z rodziną.
Poniedziałek – 28.12.2020.
17.00. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – 29.12.2020.
17.00. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa – 30.12.2020.
17.00. + Andrzeja Rydza od rodziny Nabrdalik.
Czwartek – 31.12.2020.
17.00. O powrót do zdrowia dla Olgi i Boże błogosławieństwo.
Piątek – 01.01.2021. – NOWY ROK.
8.00. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00. + Waldemara Klajnowskiego od syna Krystiana z Pauliną.
12.00. 1. + Kazimierza Stanka od rodziny Gawińskich.; 2. + Władysławy i Kazimierza……
17.00. + Grzegorza Gospodarka od rodziny Orlikowskich.
Sobota – 02.01.2021.
17.00. + Zdzisławy Łupczyk w 1-szą rocznicę śmierci od córki z rodziną.