Kolęda 2024 cz.3. od 15.01.2024 do 20 .01.2024.

Data                        Ulica
Poniedziałek 15.01
1Ks.Ul.Pankiewicza,Dickensa ,Zelwerowicza;2Ks.Ul.Brucknera.Osterwy i
Szajnochy;3Ks.Ul.Nenckiego,Seifryda i Lourdyjska

Wtorek 16.01. 1Ks.Ul.Wały Dwernickiego

Środa 17.01
1Ks.Ul.Niemcewicza a następnie Miarki.;2Ks.Ul.Warszawska numery parzyste od
kościoła w stronę Górnych Wyczerp;3Ks,Ul.Warszawska ta samą stroną od ul.Norwida w
stronę kościoła.

Czwartek 18.01.
1Ks.Ul.Banachiewicza , Ściegiennego ,Brzózki, Młynarska i Aniołowska ;2Ks.
Warszawska 349,345 i Ks. Skargi.

Piątek 19.01.
1Ks.Ul.Warszawska numery nieparzyste od Cmentarnej w stronę
wiaduktu,2Ks,Ul.Warszawska numery parzyste od Szkoły na Kulach w stronę
kościoła;3Ks.Ul.Warszawska numery nieparzyste od ul.Rząsawskiej w stronę wiaduktu.

Sobota 20.01. Zgłoszenia kolędowe od godz.11.00.

Niedziela 21.01. Bez kolędowych spotkań…