Kolęda 2024 cz.2. od 08.01.2024 do 13.01.2024.

Data Ulica
Poniedziałek 08.01 – 1Ks.Ul.Makuszyńskiego od wiaduktu, 2Ks.Ul.Makuszyńskiego od ul. Klonowicza w
kierunku wiaduktu,3Ks.Ul.Makuszyńskiego od ul. Brata Alberta w kierunku ul. Klonowicza.

Wtorek 09.01. – 1Ks.Ul.Paskala,2Ks,Ul.Or-Ota i ul. Łukasiewicza od początku oraz wczesnym
popołudniem Ul. Norwida.

Środa 10.01 – 1Ks.Ul.Hubermana od początku i ul.Welońskiego.,2Ks.Ul.Solskiego od początku i od
południa ul. Dostojewskiego.

Czwartek 11.01. – 1Ks.Ul.Madalińskiego i Gutenberga ,2Ks.Ul.Naruszewicza i Lermontowa.

Piątek 12.01. – 1Ks.Ul.Konarskiego po obydwu stronach od ul. Nusbauma i po drodze Ul. Plater.

Sobota 13.01. – 1Ks.Ul.Nusbauma od początku i 2Ks.Ul.Nusbauma od końca i od południa ul. Wittiga.

Niedziela 14.01. – Bez kolędowych spotkań…