INTENCJE MSZALNE. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 listopada 2023.

8.00 1.+Heleny Socha w 5-tą rocznicę śmierci od córki Jadwigi z mężem i córkami.
2.+Zbigniewa Szymczyka od żony,dzieci i wnuków.;3.+Bronisława i
Bronisławy Nagiel, Marty i Stanisława Szymczyk od córki i synowej
Anny w jednej osobie.
10.00. 1.+Anety Ociepa – Stępień od Małgorzaty i Krzysztofa Klekot z rodz.
2.+Wandy Sawosta w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny i za dusze
czyśćcu cierpiące.
11.00. 1.+Ireny w rocznicę śm. i Edwarda Zielonków.
2.+Henryka Ujmy od Ewy i Wiesława Lisowskich z rodziną.
3.+Henryka Koper od Teresy z rodziną.
12.00. 1.+Józefy Piotrowskiej od Ks. Stanisława.
2.+Wojciecha Szymańskiego od Izy i Mariana z dziećmi.
. 3.+Janiny Zdrach od wnuka Tomasza z córką.
17.00. 1.+Marty Kamińskiej od pracowników Centrum Przyjęć-Kleopatra.
2.+Jadwigi Muszyńskiej od córki Teresy i wnuczki Pauliny.
PONIEDZIAŁEK – 21 listopada 2023.
17.00. 1.+Bogdana Gorzelaka od Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu
Rej. w Myszkowie;2.+Damiana Jońskiego od kolegi Tomka z rodziną. 17.30. ZA DUSZE W CZYŚĆCU
CIERPIĄCE. WTOREK – 21 listopada 2023 .
17.00. 1.+Kazimierza Baldowskiego od rodziny Kurek.;2.+Zofii Całus od
Krystyny i Marka Sosińskich .

ŚRODA – 22 listopada 2023.
17.00. 1.+Henryka Ujmy od Haliny Chrapońskiej z rodziną.
2.+Genowefy Krej od OAZY.

CZWARTEK – 23 listopada 2023.

17.00. 1.+Dariusza Szczerkowskiego od Zofii Czubaj i rodziny Bach.
2.+Damiana Jońskiego od koleżanek i kolegów z pracy mamy. 17.30. ZA DUSZE W CZYŚĆCU
CIERPIĄCE.

PIĄTEK – 24 listopada 2023.
17.00. 1.+Genowefy Krej od Leszka i Danuty Koseckich.
2.+Bogdana Gorzelaka od Jadwigi i Waldka..
SOBOTA – 25 listopada 2023.

17.00. 1.+Zofii Całus od Zbyszka Pietrzykowskiego z rodziną.;2.+Wojciecha
Szymańskiego od rodzin Nocoń i Marzec.17.30.1.ZADUSZE
W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.;2.+Ireny Błoch w 15-tą rocz.śm. i
Kazimierza Błocha od córki.