Intencje mszalne XXV Niedziela zwykła 20 września 2020

Intencje mszalne XXV Niedziela zwykła 20 września 2020 roku
8.00

1. Z okazji imienin Księdza Proboszcza.
2. + Stanisława, Antoniny i Mieczysława Łazarko.
10.00
1. + Stanisława Pacuda w 3. rocznicę śmierci.
2. + Jolanty Głowackiej od Bożeny Radeckiej z dziećmi.
3. + Haliny Pilickiej od wnuka Tomasza z żoną.
4. + Andrzeja i Karola Nowaków.
12.00
1. W intencji Miłosza Wojciechowskiego z okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
2. Z okazji 30. rocznicy ślubu Anety i Łukasza Kubatów z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
3. +Teresy Kotyl w rocznicę śmierci, Kazimierza i Zbigniewa Kotyl, Edwarda Kusiaka od Sławka z rodziną.
4. + Andrzeja Ociepy w 30. rocznicę śmierci.
18.00
1. + Henryka Iwaniuka w rocznicę śmierci.
2. + Mieczysławy Raczyńskiej od córki Małgorzaty.

Poniedziałek 21.09.2020
17.30

+ Grzegorza Gospodarka od uczestników pogrzebu.
18.00
+ Danieli Radosz od bratowej Haliny z rodziną.

Wtorek 22.09.2020
17.30

+ Krzysztofa Barczyka od uczestników pogrzebu.
18.00
+ Zygmunta Ociepy od rodziny Chamalów.

Środa 23.09.2020
17.30

+ Czesławy i Ryszarda Napierskich od Jana Wlazłowskiego.
18.00
+ Zygmunta Nowaka od Krystyny Gęsiarz z rodziną.

Czwartek 24.09.2020
17.30

+ Grzegorza Gospodarka od rodziny Wlazłowskich.
18.00

1. + Jolanty Głowackiej od siostry Wandy z rodziną.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 25.09.2020
17.30

+ Haliny Pilickiej od wnuczki Marty z mężem i dziećmi.
18.00
+ Zygmunta Ociepy od Haliny i Sławomira Grobelniak z córką i kuzynki Lucyny.

Sobota 26.09.2020
17.30

+ Waldemara Klajnowskiego od uczestników pogrzebu.
18.00
+ Bożeny Idczak od uczestników pogrzebu.
18.30
Z okazji 50 rocznicy ślubu Krystyny i Tadeusza Kokot z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.