INTENCJE MSZALNE. X NIEDZIELA ZWYKŁA – 09 czerwca 2024r.

8.00 1.ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.
2.+Fryderyka Grygla w rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Grygiel i
Jaszczyków.
10.00. 1.+Małgorzaty Woszczyna od wnuka Michała z żoną i córką.
2.+Józefa Kurasa od sióstr Barbary i Elżbiety z rodznami.;3.+Henryka
Kiryluka w rocznicę śmierci
11.00. 1.+Adama i Romualdy Czok, Wiktorii i Jana Włodarczyk, Tadeusza
Włodarczyka.;2.+Heleny Franciszka oraz zmarłych z rodz.Przybyłów
Heleny Stefana i zmarłych z rodziny Siedlarskich i Janeckich.
3.+Tomasza Grabary od rodzin Gloc i Lewandowskich.
12.00. 1.50-lecie kapłaństwa Ks. Józefa Bednarza.
2.+Grażyny Blukacz w 5-tą rocznicę śm. od córek z rodzinami.
3.+Macieja Zielonki od dzieci Edwarda Zielonki z rodzinami.
18.00. 1.+Barbary Chrostowskiej od syna Janusza z rodziną.
2.+Dariusza Radeckiego od rodziny z Częstochowy.
PONIEDZIAŁEK- 10 czerwca 2024r.
18.00. 1.+Zbigniewa Głowackiego od pracowników PZU Zdrowie Centra Medyczna.
2.+Kazimiery Górko od uczestników pogrzebu. WTOREK- 11 czerwca 2024r.
17.30. Z okazji 18 rocznicy urodzin Nicoli Gosińskiej z prośbą o zdrowie i
Boże błogosławieństwo.
18.00. 1.+Zofii Sklarzyk od sąsiadów rodziny Jungowskich.
2.+Krystyny Niedzielskiej od swatki Jolanty i Marka Pietrzyka.
ŚRODA – 12 czerwca 2024r.
18.00. 1.+Teresy Nems od rodziny Zawadzkich.
2.+Benedykta Poliszewskiego od Grzegorza Zająca z rodziną.
CZWARTEK – 13 czerwca 2024r.
17.30. RÓŻANIEC FATIMSKI.
18.00. 1.+Agnieszki Anny Markowskiej od rodzin Glińskich i
Matyjaszkowiczów
2.+Wacławy Siwy od rodziny Lesiakowskich.
PIĄTEK – 14 czerwca 2024r.
17.30. 1.ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.
2.+Jerzego Sadziaka od rodziny Derdziaków i Andrzeja
Jaskurzyńskiego.
18.00. 1.+Urszuli Madej od rodziny Siedlarskich.
2.+Małgorzaty Woszczyna od rodziny Prześlaków.
SOBOTA – 15 czerwca 2024r.
18.00. 1.+Eugeniusza Kokot w 18-tą rocznice śmierci.
2.+Tomasza Grabary od Jagulinne z rodziną.