Intencje mszalne V Niedziela Wielkiego Postu 29 marca 2020

Intencje mszalne
V Niedziela Wielkiego Postu 29 marca 2020
8.00

1. + Heleny Biernackiej od rodziny Gułów.
2. + Michaliny Bartosz w 1-sza rocznicę śmierci od córki Teresy z rodziną.
10.00
1. + Henryka Piecha w 21. rocznicę śmierci, Zbigniewa Klużniaka, Grzegorza Żabika, zmarłych z rodzin Piechów i Biedroniów.
2. + Władysława Kuli od żony z rodziną.
12.00
1. + Jana i Krystyny Sklarzyków, zmarłych z rodzin Sklarzyków, Fujarskich, Saganów i Płaczkiewiczów.
2. + Sławomira Pietrusa od Jarka Macury z rodziną.
3. + Zygmunta Wypycha od rodziny Wypchlaków.
18.00
1. + Wacława i Barbary Gołębiowskich od wnuczka Marcina z rodziną.
2. + Jerzego Kawki od rodziny Reników.

Poniedziałek 30.03.2020
18.00

+ Andrzeja Sikory od CONCORDII.

Wtorek 31.03.2020
18.00

+ Wiesława Zawadzkiego od Barbary Druciarek z córką Agnieszką.

Środa 01.04.2020
17.30

+ Zofii Wiśniewskiej od Kazi Wydrych z rodziną.
18.00
+ Marianny Krzynówek od chrześnicy Jagody.

Czwartek 02.04.2020
17.30

+ Artura Derdziaka od rodziny Jeziorków.
18.00
+ Jerzego Kawki od Krystyny Zawadzkiej.

Piątek 03.04.2020
18.00

1. + Andrzeja Sikory od rodziny Rutkowskich.
2. + Adama Sankowskiego od uczestników pogrzebu.

Sobota 04.04.2020
17.30

+ Heleny Biernackiej od rodziny Samków.
18.00
+ Zdzisława Rękowskiego od rodziny Rabędzkich.