INTENCJE MSZALNE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26 marca 2023.

8.00 1.+Zdzisławy Paul od rodziny Tomczyków.;2.+Heleny Kluźniak od
Haliny z rodziną.
10.00. 1. GREG.26+Ks.. Krzysztofa Skubały.;2.+Jadwigi Cieślik od syna
Grzegorza z żoną oraz + Szczepana Kuter w rocznicę śmierci od
córki Jolanty z rodziną.
3.+Krystyny Kołodziejczyk od siostry z rodziną.
11.00. 1. + Zenony Biedroń w 2-gą rocznicę śmierci i Zdzisława Biedronia
od syna Piotra z rodziną.;2.+Bronisławy w 6- tą rocznicę śmierci ,
Kazimierza ,Pelagii i Feliksa Majchrzaków.
12.00. 1.+Alicji i Zdzisława Kostrzewskich od rodziny Gęsiarzy.
2.+Jadwigi i Franciszka Benduch od Mirosławy i Witolda
Kostrzewskich.
18.00. 1.+ Włodzimierza Szczepańskiego w 1 –szą rocznicę śmierci od
żony z rodziną.;2.+Iwony Janusiewicz od brata Bogdana z rodziną.
PONIEDZIAŁEK – 20 marca 2023.
18.00. 1 GREG.27+ Ks. Krzysztofa Skubały; 2.+Mariana
Dobrakowskiego od uczestników pogrzebu.
WTOREK – 28 marca 2023
18.00. 1. GREG.28+ Ks. Krzysztofa Skubały .2.+Danuty Oberskiej od
rodziny Czubajów.
ŚRODA – 29 marca 2023.
18. 00. 1.GREG.29.+Ks. Krzysztofa Skubały.;2.+Krzysztofa Jaworskiego
od córki Agnieszki z rodziną.
CZWARTEK – 30 marca 2023.
17.30. ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.18.00 1.GREG.30 .+Ks.
Krzysztofa Skubały .;2.+Iwony Janusiewicz od Zakładu
Pogrzebowego EPITAFIUM
PIĄTEK – 31 marca 2023.
18.00. 1.+Jadwigi i Franciszka Benduch od sąsiadów – rodziny
Siołów.;2.+Katarzyny Majdzik od uczestników pogrzebu
SOBOTA – 01 kwietnia 2023.
18.00. 1. GREG.1.+Zdzisława Łacha.;2.+Mariana Politańskiego od wnuka
Mateusza z mamą.