INTENCJE MSZALNE. NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 19 maja 2024r

8.00 1.O łaskę powrotu do zdrowia dla Eweliny Kozakiewicz.
2.+Zofii Kołodziej z okazji imienin i Dnia Matki, Mieczysława
Kołodzieja z okazji zbliżającego się Dnia Ojca, Zofii Matyja z okazji
imienin, Jana Kołodzieja – dar serca najbliższych.
3.+Haliny Płaczkiewicz w rocznicę śmierci.
10.00. 1.+Kamilii Gołdy ,Doroty Wasilewskiej , Janiny i Henryka Bodzińskich,
Zofii Świtalskiej.2.+Czesława i Heleny Rycharskich.
3.+Heleny Krawczyk od siostrzenicy Doroty z rodziną.

11.00. 1.+Macieja Zielonki od siostry
Zofii z rodziną.
2.+Annny Rak, Alicji Jaśkiewicz.
3.+Bogdana Psiuka od Barbary z rodziną.
12.00. 1.Z okazji 14 rocznicy urodzin Zosi z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo- od rodziców i rodzeństwa
2.W intencji Księdza Proboszcza w rocznicę święceń kapłańskich- dar
serca przyjaciół.
3.GREG.19.+ Urszuli Madej.
18.00. 1.+Tomasza Grabary od rodziny Brzezińskich.
2.+Agnieszki Anny Markowskiej od syna Jarosława z żoną.
PONIEDZIAŁEK- 20 maja 2024r.
18.00. 1.GREG.20. +Urszuli Madej.
2.

WTOREK- 21 maja 2024r.
18.00. 1.GREG.21. +Urszuli Madej.
2.ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.
ŚRODA – 22 maja 2024r.
18.00. 1.GREG.22.+ Urszuli Madej.
2.
CZWARTEK – 23 maja 2024r.
18.00. 1.GREG.23. + Urszuli Madej.
2.
PIĄTEK -24 maja 2024r.
18.00. 1.GREG.24. + Urszuli Madej.
2.
SOBOTA – 25 maja 2024r.
18.00. 1.GREG.25. + Urszuli Madej.
2.+ Elizy Zimoląg od uczestników pogrzebu.