INTENCJE MSZALNE NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA – 25 grudnia 2022.

8.00 1. +Zofii , Mieczysława i Jana Kołodziejów – dar serca z okazji świąt od córki i
siostry z rodziną.;2.+Zbigniewa i Dariusza Krawczyk, Stanisławy i Jana Kowalczyk,
Haliny Placzkiewicz.

10.00. 1. +Jana Kołodzieja z okazji świąt od żony i synów z rodzinami.
2. + Alicji i Adama Proć, Małgorzaty Biber.
11.00. 1. +Alicji Kostrzewskiej od córki Joanny z synami.;2.+Ireny Klekot w 5-tą rocznicę
śmierci, Mariana Klekota w10 –ta rocznice śmierci od synów z rodzinami.
12.00. 1. +Genowefy i Tadeusza Kostrzewskich, Stanisławy i Antoniego Misztalów, Krystyny i Ryszarda Pełków, Tomasza Rozpondka.
2. +Marianny i Romana Baldowskich i zmarłych z rodziny Muchów i Baldowskich.
3. +Ireny Świda, Zofii i Władysława Świdów, Marianny i Franciszka Gawronów.
17.00. 1. + Marty Ługowskiej w rocznicę śmierci od męża i córki z rodziną.;2.+Alfredy
Maciaszczyk od rodziny Sikorów.

PONIEDZIAŁEK – 26 grudnia 2022.
8.00. +Kazimiery Pawłowskiej od sąsiadów z Lermontowa.
10.00. 1.+Krystyny i Leszka Szymańskich
2. +Eugeniusza Sałaty od żony.
11. 00. +Mariana Kosowskiego
12.00. 1. +Alicji Kostrzewskiej od Teresy i Kazimierza Misztal z rodziną.,2.+Emili Kolega od Ks.
Stanisława,3.+Ks. Krzysztofa Skubały, Weroniki i Stanisława Skubałów, Wiesławy Szlęzak, Ryszarda
Krakowiana.
17.00. 1. +Marii Biegańskiej od syna Krzysztofa z rodziną.
2. +Janusza Ostrowskiego od Renaty z rodziną.
WTOREK – 27 grudnia 2022.
17.00. + Stanisławy Kossak od uczestników pogrzebu.

ŚRODA – 28 grudnia 2022.
17.00. + Anny Małek od rodzin : Woszczyna, Małek i Maj.

CZWARTEK – 29 grudnia 2022.
17.00. + Marii Biegańskiej od OAZY.

PIĄTEK – 30 grudnia 2022.
17.00. + Eugeniusza Sałaty od OAZY.
SOBOTA – 31 grudnia 2022.
17.00. + Janusza Ostrowskiego od Danuty z rodziną.