Intencje mszalne – II Niedziela Adwentu. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Intencje mszalne – II Niedziela Adwentu. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia 2019
8.00

1. + Jana Kołodzieja od siostry Krystyny z mężem.
2. + Grażyny Rak od brata i sióstr z rodzinami.
10.00
1. + Janiny Saskiej od koleżanek Zofii, Haliny i Jadwigi.
2. + Józefa Majdzika od syna Pawła z rodziną.
12.00
1. + Brygidy Śmigielskiej- Walentek od sąsiadów z ulicy Lermontowa.
2. + Mieczysława i Heleny Lampa w 8. rocznicę ich śmierci, Anieli i Józefa Lampa, Feliksy, Mariana i Stanisława Rak.
17.00
1. + Henryka Zielińskiego od bratowej Alicji z rodziną.
2. + Józefa Myszkiewicza od córki Anny z rodziną.

Poniedziałek 09.12.2019
17.00
1. + Andrzeja Gruszczyńskiego od Ireny i Krzysztofa Kwarta.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30.
+ Wiesława Zawadzkiego od uczestników pogrzebu.

Wtorek 10.12.2019
17.00

+ Bogdana Olszewskiego od rodzin: Rubin i Kosińskich.
17.30. + Stefana Kulawiaka od Rafała i Renaty Sproch z rodziną.

Środa 11.12.2019
17.00

+ Jana Kołodzieja od syna Dominika z żoną.
17.30.
+ Anieli Pośpiech od syna Benedykta z rodziną.

Czwartek 12.12.2019
17.00

+ Zdzisława Augustyniaka od Elżbiety z synami.
17.30
+ Władysława Wróża od OAZY.

Piątek 13.12.2019
17.00

+ Józefa Myszkiewicza od syna Stefana z rodziną.
17.30
+ Grażyny Rak od Haliny, Tadeusza i Adama.

Sobota 14.12. 2019
17.00
+ Brygidy Śmigielskiej – Walentek od sąsiadów z ulicy Lermontowa.
17.30
+ Henryka Zielińskiego od Hani, Ewy i Grzegorza z rodziną.