Intencje mszalne – I Niedziela Wielkiego Postu

Intencje mszalne na I Niedzielę Wielkiego Postu 10 marca 2019
8.00
1. + Bolesławy i Wacława Moruś.
2. + Henryka Grzesiczaka od córki Ewy.
10.00
1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Aliny Michalskiej z okazji 90 rocznicy urodzin.
2. + Anny, Kazimiery i Zbigniewa Wesołowskich, Zofii, Kazimiery i Mieczysława Górnych.
3. + Stanisława i Krystyny Socha.
12.00
1. + Otylii Madyś w 10-tą rocznicę śmierci.
2. + Wiesława Ludwikowskiego w rocznicę śmierci.
3. + Józefa Wróża od wnuczki Marty z rodziną.
17.00
1. + Elżbiety Komala od bratanicy Magdaleny z rodziną.
2. + Zdzisława Wróbla od syna Jacka z rodziną.

Poniedziałek 11.03.2019
17.00 + Tadeusza Brdąkały od Małgorzaty i Włodzimierza Adamus.
17.30 + Marty Ługowskiej od Ewy Wasilowskiej.

Wtorek 12.03.2019
17.00 + Jana Suskiego od córki Wiesławy z rodziną.
17.30 + Stanisława Płaska od rodzin Wiater i Chłostów.

Środa 13.03.2019
17.00 + Dariusza Wlazło od koleżanek i kolegów z pracy.
17.30 + Krystyny Pernak z okazji imienin od dzieci z rodzinami.

Czwartek 14.03.2019
17.00 + Janiny i Ignacego Szafertów od Anny Kowalczyk z rodziną.
17.30 + Stefanii i Romualda Kuczerenko od córki Barbary z mężem.

Piątek 15.03.2019
17.00
1. + Jana Suskiego od rodziny Michalaków.
2. + Kornelii (Krystyny) Kwiatkowskiej z okazji urodzin od córek i synów z
rodzinami.

Sobota 16.03.2019
17.00
1. + Marianny Olszewskiej od Zofii Kulesza z rodziną.
2. Nowenna do św. Jana Pawła II.