Intencje Mszalne 19 – 25 VIII 2018 A.D.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA -19 sierpnia 2018r.
8.00
1. + Bolesławy Moruś od Ewy i Mieczysława Pietrasik z rodz.
2.+ Leszka Trusia od chrzestnej Bożeny z rodziną.

10.00
1. +Kingi Dużyńskiej od wnuczki Magdaleny z rodziną.
2. + Wiesławy Stawiarskiej od męża.

12.00
1. + Marii i Romana Grabarów.
2. +Grażyny Michalskiej i zm. z rodz. Michalskich i Chorodeckich.

Poniedziałek 20.08.2018.
17.30
+ Zygmunta Strączyńskiego od pracowników Spłódzielni Pracy Kominiarzy w Cz-wie.
18.00
+Krystyny Brysiak od Joli i Janki z rodzinami.

Wtorek 21.08.2018.
17.30
+ Wiesławy Stawiarskiej od sąsiadow z ulicy Michałowskiego klatki 5-tej
18.00
+ Klary i Ryszarda Jakubow od Alicji z rodzina.

Środa 22.08.2018.
17.30
+Iwony Surmackiej od Zakładu Pogrz.HADES.
18.00
+ Mieczysława Machury od pracowników produkcji firmy DELTIM.

Czwartek 23.08.2018.
17.30
+Krzysztofa Ziacha.
18.00
+ Henryka Maja od rodziny Krystaszków

Piątek 24.08.2018.
17.30
+Mirosława Stańca od Zakładu Pogrz.OAZA.
18.00
+ Bolesławy Moruś od rodziny Cesarzów.

Sobota 25.08.2018.
17.30
+ Genowefy i Waleriana Sołtysiaków.
18.00
+ Bogusławy Konstanciak w 9-tą rocznicę śmierci.