Intencje Mszalne 17 – 23VI 2018 A.D.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 czerwca 2018r.
8.00
1. + Leszka Związka od rodziny Szyińskich i Muszalskich.
2. Greg.3 + Jerzy Chłosta

10.00
1. + Alicji Smolarskiej od wnuczki Katarzyny z mężem.
2. +Artura Belickiego od rodziców.

12.00
1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów pp.Czesławy i Mariana Jakubczaków okazji 50 rocznicy ślubu.
2. +Zofii(Antoniny) Bajor w rocznicę śmierci od rodziny

18.00
1. +Leonarda Kulisiewicza od żony,córki i syna z rodzinami.
2. + Mieczysława Machury od małżonki.

Poniedziałek 18.06.2018.
17.30
Greg.4. +Jerzy Chłosta.
18.00
+ Elżbiety Wiewióra od Beaty i Edyty Szymańskich.

Wtorek 19.06.2018.
17.30
Greg.5+ Jerzy Chłosta.
18.00
+Artura Belickiego od pracowników salonu SKODA.

Środa 20.06.2018.
17.30
Greg.6 + Jerzy Chłosta.
18.00
+Stanisława Kozioł od mieszkańców ulicy Solnej.

Czwartek 21.06.2018.
17.30
Greg.7.+ Jerzy Chłosta.
18.00
+ Leszka Związka od rodziny Bugarów i Tyżlików.

Piątek 22.06.2018.
17.30
Greg.8 + Jerzy Chłosta.
18.00
+ Leonarda Kulisiewicza od Ireny Grabara z rodz.

Sobota 23.06.2018.
17.30
Greg.9 + Jerzy Chłosta.
18.00
+Aleksandry i Eugeniusza Szkopiaków, c.r.Daroniów i Szkopiaków,Kazimiery i Władysława Makuch.