XXX Niedziela Zwykła 29 10 2017 A.D.

Dzisiaj XXX Niedziela Zwykła w ciągu roku – dziękujemy za Waszą obecność na Mszy św.;

Nastąpiła zmiana czasu na zimowy, dlatego zmiana godz. wieczornej Mszy św. na 17.00, a nabożeństwo różańcowe o 16.30;

Dzisiaj modlimy się za budowniczych i fundatorów naszego kościoła;

Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych, w naszej tradycji listopad to czas kiedy wspominamy naszych drogich bliskich zmarłych. Przyjmujemy na wypominki roczne, półroczne i oktawalne. Jest to szczególny czas modlitwy za zmarłych w naszej Parafii o 16.30 różaniec za zmarłych z wypominkami i Msza św. oktawalna od 2 listopda przez 8 kolejnych dni.

W środę uroczystość Wszystkich świętych w naszej Parafii Msze św. jak w każdą niedzielę.

Czwartek wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; Msze św. o 7.00 i 17.00, tego dnia pierwsze nabożeństwo oktawalne o 16.30.

Pierwszy piątek miesiąca odnawiamy się duchowo; spowiedź od 16.30.