XXVII Niedziela Zwykła 8 października 2017 A.D.

1. Dzisiaj XXVII Niedziela Zwykła w ciągu roku – dziękujemy za Waszą obecność na Mszy św.;

2. Trwamy w miesiącu październiku w naszej parafii nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30;

3. Dzisiaj o godz. 17.15 procesja różańcowa z 5 stacjami.

4. Powoli zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych, w naszej tradycji listopad to czas kiedy wspominamy naszych drogich bliskich zmarłych. Od dzisiaj przyjmujemy na wypominki roczne, półroczne i oktawalne. Kartki znajdują się na balaskach obok gazet.

5. Przeżywamy XVII Dzień papieski, pod hasłem „Idźmy z nadzieją naprzód”, zbieramy fundusze na działalność Fundacji: Dzieło nowego tysiąclecia, tym samym stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

6. 14 października Dzień Edukacji Narodowej – modlimy się za nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty.