Ogłoszenia duszpasterskie NA CZAS ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Odpowiadając na wiele pytań i wątpliwości przypominam, że w naszej parafii, tak jak w całym częstochowskim Kościele, obowiązują wszystkie zarządzenia Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo.

Zwracam się z serdeczną prośbą o uszanowanie wszystkich zarządzeń władz kościelnych i świeckich i respektowanie liczby 5. osób, które mogą być w kościele podczas Mszy św. Pierwszeństwo mają oczywiście te osoby, które zamówiły intencję. Jednocześnie zapewniam, że wszystkie Msze św. w zamówionych intencjach są odprawiane, nie trzeba ich przekładać na inny czas.

Apeluję serdecznie: zostańcie w domach! #zostańwdomu
Transmisje Mszy św. w naszej Archidiecezji dostępne są poprzez różnorodne media, zachęcam, żeby z nich korzystać.

W sprawach spowiedzi, przyjęcia komunii św. i innych proszę o kontakt telefoniczny: 34 364 32 73.

Bardzo proszę o zrozumienie sytuacji. Jestem z Wami sercem, pamięcią i modlitwą. O nią też Was serdecznie proszę!

Wasz proboszcz
ks. dr Stanisław Bukalski