Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkanocna 19 kwietnia 2020

Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkanocna 19 kwietnia 2020

1.Druga Niedziela Wielkanocna to zarazem Niedziela Miłosierdzia Bożego, kończy ona oktawę świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. w niedzielę o godz. 8.00, 10.00, 12.00, 18.00. Msze św. do południa będą transmitowane drogą internetową. O godzinie 17.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu.
2. Druga Niedziela Wielkanocna Niedziela nosi nazwę Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała św. Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar(Dz. 299).
3. Od poniedziałku 20 kwietnia zmieniają się przepisy co do liczby uczestników wiernych podczas nabożeństw w kościele. Po dokładnej analizie możliwości na terenie naszego kościoła łącznie z kaplicami, chórem oraz wejściem jednorazowo może uczestniczyć 50 osób, nie licząc tych, którzy mogą być na zewnątrz, a plac przed kościołem mamy okazały. Warunkiem jednak jest obowiązkowe noszenie maseczki i zachowanie odpowiedniej odległości. Od przyszłej niedzieli w wejściach do świątyni będą płyny do dezynfekcji rąk (dobrej jakości, kupione w Hurtowni Farmaceutycznej). Zróbmy wszystko byśmy się nie przyzwyczaili do nieobecności w kościele na niedzielnej Mszy św.
4. Niedziela Bożego Miłosierdzia jest też świętem CARITAS, która działa i pomaga w wielu obszarach naszego życia, prowadząc m.in jadłodajnie, przytuliska i różnego rodzaju ośrodki i instytucje, organizując wakacje dla dzieci itp. Pamiętajmy również i my o potrzebujących, którym żyje się gorzej niż nam. W naszym kościele znajdują się stale skarbony z napisem DLA BIEDNYCH. Można tam zostawić parę groszy dla potrzebujących.

5. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej: Niedzieli, Misyjnych Dróg oraz miesięcznika Wiara. Patriotyzm i Sztuka. Słuchajmy rozgłośni Radia FIAT.
6. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składam serdeczne życzenia z darem modlitwy.

ks. dr Stanisław Bukalski

proboszcz